Vuonna 1978 perustettu Jaakko Lehto Executive Search Oy on yksi alan vanhimmista suorahakuyrityksistä Suomessa.

Täsmärokotus koronan tuomiin talousvaikeuksiin

Harva meistä vielä tämän vuoden alussa ymmärsi, minkälaiseksi covid-19 maailmamme muuttaa. Suorahakualan vanhimpana kotimaisena yrityksenä Jaakko Lehto Executive Search on nähnyt monia ihmisten arkeen ja yrityksiin vaikuttaneita kriisejä, 1980-luvun alun energiakriisistä 1990-luvun alun lamaan ja vuonna 2008 koko maailmaa kohdanneeseen finanssikriisiin. Meillä on hyvä ymmärrys siitä, miten tällaiset poikkeukselliset ajat vaikuttavat yrityksiin ja niiden työntekijöihin.

Koronavirus on aiheuttanut monille yrityksille vakavia häiriöitä liiketoimintaan, ja valitettavan moni yritys on jo ajautunut tai ajautumassa konkurssiin. Useat yritykset yrittävät vain jollakin tavalla sinnitellä tämän täysin poikkeuksellisen ajan yli esim. lomauttamalla tai irtisanomalla henkilöstöään. Joidenkin arvioiden mukaan jopa yli 60 % yrityksistä on kokenut liiketoiminnassaan merkittävää supistumista, kun taas lähes 40 % yrityksistä on onnistunut säilyttämään liiketoimintansa joko ennallaan tai jopa kasvattamaan sitä. Yrityksen tilanteesta ja toimialasta riippuen myös tarpeet henkilöstöön liittyen ovat erilaisia. Suorahakupalvelua tarjoava Jaakko Lehto Executive Search ja konsernin uudelleensijoituspalveluita tarjoava ProMotive ovat asiakkaiden tukena, olipa asiakkaidemme liiketoiminta missä tilanteessa tahansa.

On arvioitu, että kesän tai viimeistään alkusyksyn aikana yhteiskuntamme olisi palauduttava jotakuinkin normaaliin tilaan, jotta vallitsevan poikkeustilan vaikutukset kansantaloudellemme eivät kävisi liian raskaiksi. Niinpä yrityksissä kannattaa nyt miettiä, minkälaista ydinosaamista ”uusi normaali” edellyttää, ja onko oikeanlaista osaamista syytä lähteä etsimään suorahaun avulla. Suorahaun käynnistäminen nyt varmistaa sen, että yrityksillä on käytettävissään oikeat osaajat, kun liiketoiminta palaa vähitellen tuttuihin uomiinsa, toivottavasti viimeistään kesälomien jälkeen. Tällä hetkellä hyviä osaajia on tarjolla runsaasti, ja heidät tavoittaa kotitoimistoiltaan hyvin. Seitsemällä suorahakukonsultillamme on osaamista useilta eri toimialoilta, ja he auttavat mielellään yritystäsi sopivien avainhenkilöiden löytämisessä.

Jaakko Lehto Executive Searchin yhteistyökumppaniverkostoon kuuluu kokeneiden työmarkkina- ja työoikeusjuristien muodostama Lex Auctor Oy. Yhteistyökumppanimme VT Harri Hietala (Sopla.fi) on yhdessä VT Keijo Kaivannon kanssa kirjoittanut teoksen: ”101 kysymystä ja vastausta henkilöstöjärjestelyistä yrityksen muutos- ja poikkeustilanteissa.” Kirja tulee myyntiin vielä huhtikuun aikana, ja on varmasti näinä aikoina monille yrityksille investointi, joka maksaa itsensä hyvin nopeasti takaisin.

Järjestämme myös webinaarit henkilöstöjärjestelyistä yrityksen muutos- ja poikkeustilanteissa 29.04.2020 klo 13.00 – 14.30 ja 13.05.2020 klo 13.00 – 14.30.

Ensimmäisen webinaarin painopiste on toimivimmissa poikkeusolojen edellyttämissä henkilöstöratkaisuissa. Jälkimmäisessä webinaarissa käsitellään poikkeustilanteen jo esille nostamia erityiskysymyksiä. Molemmissa webinaareissa käsitellään myös uudelleensijoituspalveluita ja muutosturvaa. Voit ilmoittautua webinaareihin seuraavista linkeistä: 29.4. tästä linkistä ja 13.5. tästä linkistä

Vaikka ajat ovat tällä hetkellä haastavat, on yksi asia kuitenkin varmaa. Me tulemme kansakuntana selviämään tästäkin kriisistä. Miten ja milloin ovat kysymyksiä, joihin tuskin kenelläkään on vastausta. Pidetään mielemme positiivisena, tekemisemme fokus kirkkaana, pestään käsiämme ja pidetään huolta läheisistämme. Tähän loppuun sopii hyvin edesmenneen presidenttimme Mauno Koiviston toteamus: ”Ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin.”