Vuonna 1978 perustettu Jaakko Lehto Executive Search Oy on yksi alan vanhimmista suorahakuyrityksistä Suomessa.

Soveltuvuusarvioinnit ja psykologinen henkilöarviointi

Suorahakujen kautta löydetyille henkilölle voidaan toimeksiantajan toiveesta suorittaa tehtävää varten soveltuvuustutkimus sekä psykologinen henkilöarviointi. Käytössämme ovat nykyaikaisimmat testausmenetelmät ja testipatterit. Testit räätälöidään aina haetun tehtävän ja asiakkaan tavoitteiden mukaisesti. Testaukset suorittavat laillistetut psykologit. Toteutamme myös 360-arviointeja, joiden keskeinen tavoite on paikantaa ja jäsentää ne toimintamallit, joissa valmennettavan on arvioitu suoriutuvan keskimääräistä paremmin tai heikommin. Arvioinnin tekevät arvioinnin kohde itse, hänen kollegansa, esimiehensä ja alaisensa sekä mahdollisesti myös ulkoiset viiteryhmät.