Vuonna 1978 perustettu Jaakko Lehto Executive Search Oy on yksi alan vanhimmista suorahakuyrityksistä Suomessa.

Johdon auditoinnit ja henkilöstön resurssikartoitukset

Tarjoamme auditointipalveluita ylimmän johdon työvälineeksi. Auditoinnin avulla voidaan kartoittaa johdon osaamista, sitoutuneisuutta ja henkilökohtaisia tavoitteita. Auditoinnit ovat yleisiä erilaisissa organisaation muutostilanteissa, kuten yrityskauppa- ja fuusiotilanteissa sekä toimitusjohtajan vaihtuessa.